Vattenläcka

VA Syd har stängt av vattentillförsel till Kvarngatan/Östergatan i Eslöv.

på grund av en vattenläcka.

För mer information hänvisar vi till deras hemsida www.vasyd.se